Quyền và Trách nhiệm của Bệnh nhân

Giới thiệu

Icon cam kết cung cấp các dịch vụ sức khỏe chuyên biệt đến cho từng bệnh nhân. Chúng tôi tôn trọng quyền lợi của tất cả các bệnh nhân, và đổi lại bệnh nhân cũng cần có trách nhiệm với các vấn đề của họ.

Quyền của bệnh nhân

Quyền được biết thông tin

 • Được biết các thông tin liên quan đến bệnh tình của bạn, bao gồm chẩn đoán, tiến triển, các bước tiến hành, cách thức tiến hành, kế hoạch và mức độ hiệu quả của điều  tri.
 • Được chăm sóc sức khỏe một cách chuyên nghiệp và tiêu chuẩn bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, vị trí xã hội và tình trạng sức khỏe tâm thần và thể chất hay khuyết tật.
 • Được thông báo trước về các chi phí y tế.
 • Được giải thích về lý do, mục đích và các phản ứng đi kèm của các thủ thuật điều trị hay chẩn đoán trước khi bệnh nhân ký giấy đồng ý cho làm thủ thuật.
 • Được thông báo nếu có phát sinh trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho bạn, giải thích chi tiết việc xẩy ra và các ảnh hưởng nếu có.
 • Được cung cấp thông tin liên quan đến căn bệnh của bạn hoặc chi tiết về bệnh sử của bạn dưới dạng một báo cáo y khoa hay một tóm tắt y tế.

Quyền quyết định điều trị y tế

 • Tham khảo ý kiến thứ hai.
 • Chấp nhận hay từ chối bất cứ lời khuyên của các bác sĩ.
 • Quyết định tham gia hay không vào các thử nghiệm nghiên cứu y khoa.

Quyền riêng tư và bảo mật

 • Có quyền riêng tư và bảo mật liên quan đến các thông tin y tế theo luật định.
 • Quyền lưu giữ các ghi chép lịch sử bệnh tại một nơi an toàn và trong môi trường được bảo vệ.
 • Thông tin y tế chỉ được chia sẻ với các nơi liên quan đến trường hợp của bạn và những nơi quản lý các chất lượng dịch vụ. Tất cả những thông tin liên quan đến việc chăm sóc bạn sẽ được giữ kín.
 • Tìm hiểu thêm về Luật Bảo Vệ Thông tin Cá Nhân (PDPA) bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong khi vẫn cho phép các tổ chức được dùng thông tin của bạn một cách hợp lý để phụ vụ việc điều trị và chăm sóc cho bạn, truy cập tại đây clicking here.

Quyền phản hồi

 • Góp ý về việc chăm sóc và điều trị của bạn.
 • Phản hồi liên quan đến môi trường hoặc liên quan tới Icon Singapore.

Các trách nhiệm chung của Bệnh nhân và Bác sĩ

Một cuộc chăm sóc y tế thành công đòi hỏi sự hợp tác giữa các bệnh nhân và bác sĩ. Sự hợp tác này đòi hỏi các cá nhân giữ vai trò chủ động trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân tự quản trị đưa ra các quyết định quyết định việc chăm sóc sức khỏe của họ. Với việc tự quản trị và tự đưa ra các lựa chọn để có trách nhiệm. Các bệnh nhân cũng tham gia vào nỗ lực hợp tác khi mà họ:

 • Trung thực và thẳng thắn với bác sĩ của họ và cố gắng trình bày vấn đề mà họ quan tâm một cách rõ ràng. Bác sĩ cũng phải động viên bệnh nhân đặt câu hỏi về các vấn đề họ quan tâm.
 • Cung cấp lịch sử bệnh chi tiết nhất có thể, bao gồm cả việc cung cấp những thông tin liên quan đến bệnh tật trong quá khứ, thuốc men, nằm viện, lịch sử bệnh của gia đình, hoặc các vấn đề khác liên quan đến tình trạng sức khỏe hiện tại.
 • Phối hợp thực hiện các phác đồ điều trị đã cam kết. Vì việc điều trị thường là điều cần thiết cho sự an toàn của cộng đồng và cá nhân, bệnh nhân phải cho biết rằng họ có tuân thủ hay không phác đồ điều trị đã thỏa thuận và cho biết khi nào hoặc nếu bạn muốn xem xét lại phương án điều trị.
 • Chấp nhận sự chăm sóc của nhân viên đang trong giai đoạn huấn luyện dưới sự giám sát cần thiết. Tham gia vào chương trình giáo dục lâm sàng cho quyền lợi song phương của bệnh nhân và hệ thống y tế; tuy nhiên, bệnh nhân (hay người đại diện) từ chối sự chăm sóc bởi một thực tập viên sẽ phải được tôn trọng phù hợp với các qui chuẩn đạo đức.
 • Hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chăm sóc y tế hoặc trao đổi về các khó khăn tài chính với các bác sĩ của họ.
 • Nhìn nhận rằng một lối sống lành mạnh có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu bệnh tật và có trách nhiệm tuân theo các quy định phòng chống và áp dụng các thói quen có lợi cho sức khỏe.
 • Hãy coi chừng và tránh xa những hành xử có thể gây nguy hại cho sức khỏe của những người khác. Họ phải hỏi về các cách thức có thể làm để ngăn ngừa việc lây truyền của bệnh truyền nhiễm.
 • Tránh làm gián đoạn môi trường lâm sàng và quan tâm tôn trọng quyền của các bệnh nhân và nhân viên khác.
 • Không cố ý khởi xướng hoặc tham gia vào gian lận y tế.
 • Tố cáo các hành xử bất hợp pháp hoặc vô đạo đức của bác sĩ hay chuyên viên y tế tới các tổ chức y tế, nơi cấp giấy phép, hoặc cơ quan luật pháp.

Quyền Riêng tư của Bệnh nhân và Nhân viên Y tế

Để bảo đảm quyền riêng tư của bệnh nhân và nhân viên y tế, cấm quay phim và chụp ảnh tại các trung tâm của chúng tôi.

Tìm kiếm