Iconic Updates / 25 Jun, 2020

Quản trị ung thư vú giai đoạn sớm

Icon Writers

Quản trị ung thư vú giai đoạn sớm

Bác sĩ Shang Yeap và Choo Bok Ai của Icon gần đây trình bày cùng với bác sĩ Tan Yia Swam của Thomson Medical trong một chương trình miễn phí trên webinar, nói về các chiến lược quản trị cho ung thư vú giai đoạn sớm để giúp phụ nữ khắp Singapore có được sức khỏe tốt hơn. Để xem webinar và hiểu thêm về việc phát hiện ung thư vú, chẩn đoán và điều trị từ ban chuyên gia chuyên về ung thư vú, xem video dưới đây.

Xem tất cả Iconic Updates

Tìm kiếm