Khả năng sinh sản của tôi

Hỗ trợ bạn với các giải pháp bảo tồn chức năng sinh sản của bạn


Do việc điều trị ung bướu có tác động lên hệ sinh sản nên đó là mối bận tâm cho rất nhiều phụ nữ trẻ bị ung thư, vì thế cần có một phương án toàn diện đảm bảo cho phụ nữ có nguyện vọng mang thai hay sinh con sau khi điều trị là một điều rất quan trọng. Phương án này được xây dựng với sự hợp tác giữa bác sĩ ung bướu và các chuyên gia sinh sản, cân nhắc các yếu tố thời gian cho điều trị như hóa trị hay các liệu pháp nhắm trúng đích để đảm bảo việc chăm sóc không quá vất vả. Các giải pháp hiện hữu như:

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

Chương trình Phụ nữ trẻ với ung thư của Icon sẽ cho phép bạn trao đổi các phương án bảo toàn sinh sản với bác sĩ ung thư của bạn người sẽ kết nối bệnh nhân với các chuyên gia sinh sản giúp đỡ trong việc thu xếp các lịch hẹn và thủ thuật.

Chủ đề

Để đặt hẹn hoặc biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc Icon Concierge

E: concierge@icon.team | T: (65) 8597 61258

Tìm kiếm