Thể hiện mối quan tâm của bạn

Cám ơn bạn đã quan tâm đã tham gia vào chương trình thử nghiệm lâm sàng với Trung tâm Ung thư Icon. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong mọi giai đoạn.


Hãy cho chúng tôi biết về các khả năng tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng của bạn

Tại Icon chúng tôi hết sức quan tâm đến việc giúp bệnh nhân có thể tham gia vào các thử nghiệm lâm sành và tham gia vào các điều trị mới.

Vui lòng điền phiếu dưới đây nếu như bạn muốn biết thêm về một thử nghiệm lâm sàng và một thành viên của nhóm nghiên cứu của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sẽ hỗ trợ bạn với các yêu cầu của bạn. Vui lòng ghi nhận rằng mong muốn tham gia vào một thử nghiệm không phải là đăng ký vào thử nghiệm bởi vì mỗi chương trình thử nghiệm có các điều kiện lâm sàng khác nhau.

Privacy Policy(Required)

Tìm một thử nghiệm lâm sàng?

Xem các thử nghiệm lâm sàng của Icon đang mở cho các bệnh nhân ung thư đăng ký.
Tìm hiểu thêm

Về các thử nghiệm lâm sàng

Hãy tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng và những hy vọng mà nó mang lại cho các bệnh nhân ung thư
Tìm hiểu thêm

Tham gia vào thử nghiệm lâm sàng

Hiểu về quy trình của việc tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng tại Icon và các vấn đề liên quan.
Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm