Tìm một chương trình thử nghiệm

Tại Icon, chúng tôi cung cấp các thử nghiệm lâm sàng cho một số thể loại u và các rối loạn huyết học, cho phép bệnh nhân được tiếp cận với các điều trị mới và tiên tiến. Hãy tìm một thử nghiệm có thể thích hợp với bạn.

 

 


Sử dụng chức năng tìm kiếm dưới đây để tìm một thử nghiệm lâm sàng có thể phù hợp với bạn và bệnh lý ung thư của bạn.

+ Advanced

REGENERON_ R1979-ONC-1625

An open-label study to assess the anti-tumor activity and safety of REGN1979, an Anti-CD20 X Anti-CD3 bispecific antibody, in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma

Locations

Farrer Park

Diagnosis

Lymphoma – B-cell Non Hodgkin’s

Open for recruitment
Xem Trial

KRYSTAL-12

A Randomized Phase 3 Study of MRTX849 versus Docetaxel in Patients with Previously Treated Non-Small Cell Lung Cancer with KRAS G12C Mutation

Locations

Farrer Park

Diagnosis

Lung cancer

Open for recruitment
Xem Trial

KRYSTAL-10

Phase 3 Study of MRTX849 With Cetuximab vs Chemotherapy in Patients With Advanced Colorectal Cancer With KRAS G12C Mutation

Locations

Farrer Park

Diagnosis

Colorectal cancer

Open for recruitment
Xem Trial

DESTINY-Breast06

Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) vs Investigator’s Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive, Metastatic Breast Cancer

Locations

Gleneagles

Diagnosis

Breast cancer

Open for recruitment
Xem Trial

Chúng tôi luôn giới thiệu các thử nghiệm lâm sàng trong toàn bộ hệ thống quốc tế của chúng tôi. Nếu bạn không tìm thấy cái mà bạn đang tìm kiếm thì hãy mạnh dạn trao đổi với bác sĩ của bạn, hoặc contact us here.

Tìm kiếm