Tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng

Điều cần biết khi tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng tại Trung tâm Ung thư Icon

Bạn có biết Icon cung cấp các chương trình thử nghiệm lâm sàng lớn nhất trong khối tư nhân tại Úc ?

Nếu bạn hay một người mà bạn yêu quý vừa phát hiện bị ung thư, có thể bạn quan tâm tìm hiểu về việc tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng với Trung tâm Ung thư Icon.

Chúng tôi cung cấp các chương trình nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trong hóa trị, xạ trị và rối loạn huyết học vì lợi ích của các bệnh nhân trong hiện tại và tương lai.

Làm cách nào để tôi có thể tham gia vào một thử nghiệm?

Vui lòng trò chuyện với bác sĩ của bạn để biết thông tin về bất cứ một thử nghiệm lâm sàng nào đó thích hợp cho bạn và bệnh ung thư của bạn.

Bạn cũng có thể dùng công cụ tìm kiếm Find a trial của chúng tôi để tìm hiểu về một thử nghiệm lâm sàng cụ thể có thể phù hợp với bạn.

Tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng

Mọi người tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng vì rất nhiều lý do. Việc bạn có chọn tham gia hay không tùy thuộc vào bạn và tình trạng cá nhân của bạn.

Vấn đề quan trọng với chúng tôi là bạn và những người thân của bạn đều được thông báo và hỗ trợ trong suốt quá trình thử nghiệm. Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm thân thiện của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình thử nghiệm lâm sàng và trong suốt quá trình chẩn đoán ung thư của bạn.

Việc trao đổi với bác sĩ của bạn về các nguy cơ và lợi ích có thể liên quan đến việc tham gia vào thử nghiệm lâm sàng cũng rất quan trọng.

Các quyền lợi tiềm năng:

 • Tiếp  cận với các thuốc và điều trị có thể còn chưa phổ biến rộng rãi với đại bộ phận công chúng.
 • Y tế hiện đại vì quyền lợi của đại bộ phận cộng đồng.
 • Cơ hội để đóng một vai trò tích cực hơn trong sức khỏe của bạn và học hỏi thêm về tình trạng của bạn và cách quản trị.
 • Tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ từ đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp.
 • Giám sát chặt chẽ tình trạng của bạn và các điều trị của bạn.

Các nguy cơ tiềm ẩn:

 • Thử nghiệm lâm sàng, hoặc các thuốc mới và các điều trị, có thể không thích hợp hoặc không hiệu quả cho bạn hay ung thư của bạn.
 • Một số can thiệp có thể có tác dụng phụ nghiêm trọng
 • Bạn có thể được yêu cầu hoàn thiện hoặc tiến hành các xét nghiệm thêm, vào bệnh viện hoặc các các yêu cầu về thuốc men khác
 • Tùy theo giai đoạn của thử nghiệm, có thể có các nguy cơ không biết trước.

Chúng tôi ủng hộ bạn được cập nhật thông tin đầy đủ về các thử nghiệm lâm sàng và trao đổi các phương án của bạn với gia đình của bạn, bạn bè và trao đổi sâu hơn với bác sĩ của bạn.

Giấy đồng ý

Trước khi bạn tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng, bạn cần chấp thuận nội dung thông tin. Nếu bạn quyết định tham gia vào một thử nghiệm và bạn đã vượt qua kỳ đánh giá kiểm tra cơ bản. bác sĩ của bạn sẽ yêu cầu bạn ký giấy đồng ý.

Giấy đồng ý có nghĩa là bạn đã nhận được thông tin về thử nghiệm lâm sàng, hiểu các nguy cơ tiềm ẩn và các lợi ích và đồng ý tham gia vào thử nghiệm.

Nếu có phần nào trong giấy thử nghiệm mà bạn không hiểu, vui lòng yêu cầu bác sĩ của bạn giải thích cho bạn thật chi tiết. Bạn sẽ được cung cấp một bản copy của giấy đồng ý đã có chữ ký. Bác sĩ của bạn sau đó sẽ đăng ký cho bạn tham gia trong thử nghiệm.

Những điều cần biết khi tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng

Một khi bạn đã hoàn tất quy trình ký giấy đồng ý, và bác sĩ của bạn đã dăng ký cho bạn tham gia trong thử nghiệm, bạn sẽ bắt đầu chương trình thử nghiệm.

Nếu bạn tham gia Phase III của thử nghiệm, bạn sẽ nhận được điều trị mà đã cho thấy có hiệu quả trong việc điều trị tình trạng của bạn hoặc là điều trị tiêu chuẩn hiện hành. Bạn có thể được nhận ngẫu nhiên một điều trị nào đó. Thử nghiệm được xem là “nghiên cứu mù đôi” nếu cả bạn và bác sĩ của bạn đều không biết điều trị ma bạn đang nhận được là gì. Tất cả các phương án này đều được liệt kê trong giấy đồng ý của bạn.

Trong suốt quá trình điều trị bạn sẽ được theo dõi cẩn thận bởi các thành viên trong thử nghiệm bao gồm cả các bác sĩ chăm sóc của bạn. Nếu điều trị mà bạn nhận được không hiệu quả cho tình trạng của bạn hoặc nếu có điều gi xảy ra ngoài dự kiến, ví dụ như tác dụng phụ nghiêm trọng do điều trị – điều trị sẽ phải dừng lại và đội ngũ chăm sóc sẽ hỗ trợ bạn với các bước tiếp theo.

Chi phí bao nhiêu?

Một vài thử nghiệm có thể chi trả một số chi phí liên quan đến việc tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng, tuy nhiên tốt nhất nên trao đổi điều này với bác sĩ của bạn hoặc đội ngũ nghiên cứu bởi vì việc này không phải luôn luôn chắc chắn và mỗi thử nghiệm và mỗi bệnh nhân đều khác nhau.

Các câu hỏi để hỏi bao gồm:

 • Tôi có phải trả cho bất cứ phần nào của thử nghiệm lâm sàng không ?
 • Chi phí cho việc di chuyển tại Singapore có được thanh toán không ?
 • Có phải trả phí liên quan đến việc điều trị không hay các chi phí đó sẽ được chi trả?

Các câu hỏi để hỏi bác sĩ của bạn

Nếu bạn cân nhắc tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng, việc quan trọng bạn cần có đủ thông tin về thử nghiệm và việc tham gia của bạn.

Bạn có thể hỏi bác sĩ của bạn tất cả các câu hỏi mà bạn muốn hỏi nhằm mục đích có được thật nhiều thông tin nhất để bạn có thể đưa ra quyết định.

Bạn có thể mang theo ai đó khi đi tư vấn để ủng hộ bạn hoặc giúp đặt câu hỏi và ghí nhớ các câu trả lời cho bạn.

Nếu bạn nhận được thông tin bằng văn bản về việc thử nghiệm từ ai đó không phải là bác sĩ của bạn, bạn có thể mang đến cho bác sĩ của bạn xem và trả lời các câu hỏi bạn muốn hỏi về thử nghiệm.

Để xem các câu hỏi bạn có thể muốn hỏi đội ngũ chăm sóc bạn, hãy vào đây.
 • What is the treatment being studied?
 • Why is this trial being done?
 • Does the study involve a placebo or a treatment that is already on the market?
 • How has the trial been planned?
 • Who is involved in running the trial?
 • What has been learned about the study treatment and are any study results published?
 • Will I be able to see my own doctor and can I share the data from the trial with my doctor?
 • If the treatment works for me, can I keep using it after the study?
 • Can anyone find out whether I’m participating in the clinical trial?
 • Where will my treatment be received?
 • What is required of me to receive treatment (e.g. frequency of attendances at treatment sites, length of treatment and follow-up)?
 • What is known about the possible risks, side effects and benefits of the new treatment being studied?
 • How do the risks/benefits of the new treatment compare with standard treatment?
 • Will the treatment I receive affect the current medications I’m on?
 • What is required of me when the treatment finishes (i.e. follow-up)?
 • How will I find out the results of the trial?
 • Who do I contact if I have concerns or questions during the trial?
 • Can I talk to other patients involved in the trial?
 • Why do you think this trial is suitable for me?
 • What treatment will I receive if I do not participate in the trial?

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi bất cứ lúc nào để biết thêm thông tin về việc tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng. Họ luôn sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào bạn có và cung cấp thông tin về tiêu chí cho thử nghiệm lâm sàng và các việc liên quan. Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua email tới SGP.clinicaltrial@icon.team

Tìm một thử nghiệm lâm sàng

Xem các thử nghiệm của Icon hiện tại đang mở cho các bệnh nhân ung thư đăng ký.
Tìm hiểu thêm

Về các thử nghiệm lâm sàng

Hãy tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng và hy vọng mà nó mang lại cho bệnh nhân ung thư.
Tìm hiểu thêm

Cho biết quan tâm của bạn

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng.
Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm