Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn tới các thử nghiệm lâm sàng


Cảm ơn bạn đã tham gia thử nghiệm lâm sàng tại Trung tâm Ung thư Icon.

Vui lòng ghi nhận rằng việc đăng ký nguyện vọng thông qua đơn đăng ký này không phải là một đảm bảo giữ chỗ trong thử nghiệm.

Một thành viên trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng bảy (7) ngày để trao đổi các điều kiện cần và đủ của bạn và hỗ trợ bạn với yêu cầu của bạn.


Về các thử nghiệm lâm sàng

Hãy tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng và những hy vọng mà nó mang lại cho các bệnh nhân ung thư.
Tìm hiểu thêm

Tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng

Hiểu về tiến trình tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng tại Icon và những điều liên quan.
Tìm hiểu thêm

Biểu tượng cộng đồng

Khai thác các câu chuyện của bệnh nhân của chúng ta và chia sẻ trong cộng đồng
Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm